3. OSA. LIIKMESKOND
1. peatükk. Kiriku liikmeks vastuvõtmine

§ 41. Teise kiriku liikme vastuvõtmine

(1) Teise kiriku liige, kes soovib vastuvõtmist EELK-sse, esitab sellekohase kirjaliku avalduse. Vajaduse korral toimetatakse konfirmatsiooni- või kirikusse vastuvõtmise talitus, millele eelneb leerikursus või EELK õpetuse aluste ja kirikukorra tutvustamine.
(2) Koguduse õpetajal on õigus nõuda teise kiriku liikmelt, kes soovib astuda EELK-sse, tõendite esitamist tema ristimise või teise kirikusse kuulumise kohta.
(3) Teise kiriku liige, kes on alla 15 aasta vanune, võetakse EELK-sse vastu tema vanemate või eestkostja loal.
(4) Teise kiriku liikme vastuvõtmisel teeb õpetaja sellekohase kirjaliku otsuse.

TAGASI