10. OSA. MUUD SäTTED
2. peatükk. EELK diasporaa

§ 409. Liikmed

(1) Diasporaa koguduse liikme määratlemisel ja teistes liikmega seotud küsimustes (õigused, kohustused, liikmete arvestus jm) lähtutakse EELK õigusaktides koguduse liikme kohta sätestatust.
(2) Diasporaa koguduse liige võib kuuluda samaaegselt ühte asukohariigi kogudusse, kui selline võimalus tuleneb asukohariigi õigusest ning EELK õpetuse alused ei välista EELK liikme sellese kogudusse kuulumist.
(3) Diasporaa koguduse liige ei või olla samaaegselt teise EELK koguduse või diasporaa koguduse liige.TAGASI