10. OSA. MUUD SäTTED
2. peatükk. EELK diasporaa

§ 410. Vaimulik teenimine

(1) Diasporaa kogudusel on õpetaja, kuulutuspunktil on vastutav vaimulik. Vaimuliku puudumisel korraldab teenimist diasporaa praostkonna praost või diasporaa praostkonnast väljaspool oleva koguduse puhul diasporaa piirkonna piiskop.
(2) Diasporaa koguduse vaimuliku teenimise korraldamisel ja vaimuliku ametikoha täitmisel lähtutakse EELK õigusaktides koguduse vaimuliku teenimise korraldamise ja vaimuliku ametikoha täitmise kohta sätestatust, kui käesoleva seadustiku § 407 lõikes 3 nimetatud lepingust ei tulene teisiti.
(3) Kui diasporaa kogudust või kuulutuspunkti teenib asukohariigi kirikusse kuuluv vaimulik, sõlmitakse selle vaimuliku ja konsistooriumi vahel kirjalik kokkulepe.
(4) Diasporaa koguduse vaimulik, kes ei ole asukohariigi kirikusse kuuluv vaimulik, loetakse EELK teenistuses olevaks vaimulikuks käesoleva seadustiku tähenduses. Juhul kui see vaimulik ei ole vaimulikuks ordineeritud EELK-s, omandab ta EELK teenistuses oleva vaimuliku õigused pärast seda, kui peapiiskop on teinud otsuse tema ordinatsiooni tunnustamise kohta.TAGASI