10. OSA. MUUD SäTTED
2. peatükk. EELK diasporaa

§ 412. Diasporaa piirkonna piiskop

(1) Peapiiskopi ettepanekul määrab konsistoorium diasporaa piirkonna juhtimise ülesandeks ühele piiskopile. Diasporaa piirkonnaks on kogu väljaspool Eestit asuv ala, mis ei ole hõlmatud EELK Välis-Eesti piiskopkonna tegevusega.

(2) Diasporaa piirkonna piiskop teeb konsistooriumile ettepanekuid käesolevas peatükis sätestamata küsimuste lahendamiseks, mis puudutavad EELK diasporaad.TAGASI