3. OSA. LIIKMESKOND
1. peatükk. Kiriku liikmeks vastuvõtmine

§ 42. Kiriku liikmeks tagasivõtmine

EELK-st väljaastunud isik, kes taotleb EELK-sse tagasivõtmist, esitab avalduse selle koguduse õpetajale, mille liikmeks ta soovib astuda. Koguduse õpetaja saadab kirikutähe nõudmise selle koguduse õpetajale, millise koguduse liikmeks isik enne EELK-st väljaastumist oli. Isik loetakse EELK liikmeks, kui koguduse õpetaja on teinud kirjaliku otsuse tema kogudusse vastuvõtmise kohta ja toimetanud tagasivõtmise talituse käsiraamatus ettenähtud korras.

TAGASI