3. OSA. LIIKMESKOND
2. peatükk. Kiriku liikme õigused ja kohustused

§ 43. Kiriku liikme üldised õigused ja kohustused

(1) Ristitud ja konfirmeeritud kirikuliikmel on kirikuseaduses sätestatud korras õigus osa saada jumalateenistustest ja kiriklikest talitustest ning osaleda kiriku tegevuses.
(2) Kiriku liige on kohustatud elama ristimisel ja konfirmatsioonil antud tõotuste kohaselt kristlikku elu, osa saama sõnast ja sakramendist ning täitma oma kohustused koguduse ees.

TAGASI