3. OSA. LIIKMESKOND
2. peatükk. Kiriku liikme õigused ja kohustused

§ 45. Kogudusse kuuluvus

(1) Vähemalt 15-aastasel kiriku liikmel on õigus otsustada selle üle, millise EELK koguduse liige ta soovib olla.
(2) Noorema kui 15-aastase isiku kogudusse kuuluvuse üle otsustavad tema vanemad või eestkostja.

TAGASI