3. OSA. LIIKMESKOND
2. peatükk. Kiriku liikme õigused ja kohustused

§ 46. Teise koguduse liikmeks astumine

(1) Kui kiriku liige soovib lahkuda oma senisest kogudusest ja astuda teise EELK koguduse liikmeks, esitab ta asjakohase kirjaliku avalduse selle koguduse õpetajale, mille liikmeks ta soovib astuda.
(2) Kui koguduseliige konfirmeeritakse koguduses, kus ta ei ole ristitud, ning kui ta ei soovi jääda oma senise koguduse liikmeks, võetakse ta ühtlasi ettenähtud korras selle koguduse liikmeks.
(3) Koguduse õpetaja otsustab sooviavaldaja koguduse liikmeks vastuvõtmise pärast asjakohase kirikutähe kättesaamist.

TAGASI