3. OSA. LIIKMESKOND
2. peatükk. Kiriku liikme õigused ja kohustused

§ 47. Kirikliku talituse nõudmine teises koguduses

Kui koguduse liige soovib enda konfirmeerimist, laulatamist või lapse ristimist koguduses, millesse ta ei kuulu, võib selle koguduse õpetaja toimetada talituse pärast asjakohase kirikutähe saamist.

TAGASI