3. OSA. LIIKMESKOND
2. peatükk. Kiriku liikme õigused ja kohustused

§ 48. Kirikutähe nõudmise ja väljastamise kord

(1) Koguduse õpetaja saadab kahe nädala jooksul pärast avalduse saamist kirikutähe nõudmise sooviavaldaja koguduse õpetajale. Sooviavaldaja koguduse õpetaja saadab vastuse kirikutähe nõudmisele ühe kuu jooksul pärast selle saamist.
(2) Kirikutähele esitatavad nõuded kehtestab konsistoorium.

TAGASI