4. OSA. VAIMULIK AMET
1. peatükk. Vaimuliku ameti mõiste

§ 50. Mõistete kasutamine

Kirikuseadustiku käesolevas osas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) piiskop on peapiiskopi kui kohaliku kiriku vaimuliku juhi ja ülemkarjase asetäitja ja abiline kiriku või mõne tema piirkonna või tööala juhtimisel (abipiiskopi tähenduses);
2) kohalik vastutav vaimulik on koguduse õpetaja või mõni teine kindlaks määratud vastutusalaga vaimulik.

TAGASI