4. OSA. VAIMULIK AMET
2. peatükk. Vaimuliku ameti teostamine

§ 51. Vaimuliku ameti teostamine

(1) Vaimulik amet antakse korrakohase ordinatsiooniga. Vaimuliku ameti teostamise õiguse annab konsistoorium või peapiiskop sellekohase otsusega. Vaimulikku ametit teostatakse õpetuse alustes, käsiraamatus ja kirikuseaduses ettenähtud volituste piires.
(2) Peapiiskopil ja piiskopil on ameti poolest õigus jutlustada ja jumalateenistusi ning talitusi läbi viia igas EELK koguduses ja tööalal.
(3) Praostil on see õigus oma praostkonna kogudustes ja tööaladel. Muudel juhtudel on vajalik kohaliku vastutava vaimuliku nõusolek.
(4) Preestril on see õigus oma koguduses või tööalal, mis on talle korrakohaselt usaldatud. Muudel juhtudel on vajalik kohaliku vastutava vaimuliku nõusolek.
(5) Diakonil on ametist tulenevalt sõnajumalateenistuse pidamise õigus. Talituse toimetamiseks, mis ei ole diakoni pädevuses, annab loa peapiiskop või piiskop diakoni otsese vaimuliku ülema taotlusel.

TAGASI