4. OSA. VAIMULIK AMET
2. peatükk. Vaimuliku ameti teostamine

§ 52. Teise kiriku vaimuliku ordinatsiooni tunnustamine

(1) Otsuse teise kiriku vaimuliku ordinatsiooni tunnustamise kohta teeb peapiiskop.
(2) Piiskoplikul nõukogul on õigus määratleda teise kiriku vaimuliku ordinatsiooni tunnustamise eeldused.

TAGASI