4. OSA. VAIMULIK AMET
2. peatükk. Vaimuliku ameti teostamine

§ 53. Preestriameti kandidaat

Praktikale määratud preestriameti kandidaadil on õigus juhendaja loal pidada sõnajumalateenistust ning juhul kui ta on diakon, lähtub ta teenimisel diakoni ordinatsioonist tulenevatest õigustest ja kohustustest.

TAGASI