4. OSA. VAIMULIK AMET
2. peatükk. Vaimuliku ameti teostamine

§ 54. Jutlustaja

(1) Jutlustaja on nõutava ettevalmistuse saanud ilmik, kellele peapiiskop või piiskop on praosti taotlusel andnud õiguse sõnajumalateenistuse pidamiseks.
(2) Jutlustajale esitatavad haridusnõuded ja eksamineerimise korra sätestab peapiiskopi ettepanekul piiskoplik nõukogu.
(3) Jutlustaja seatakse ametisse käsiraamatus ettenähtud korras.

TAGASI