4. OSA. VAIMULIK AMET
2. peatükk. Vaimuliku ameti teostamine

§ 55. Ilmikabilised

(1) Jumalateenistusel ja talitusel võivad koguduse õpetaja vastutusel kaasa teenida sellekohase ettevalmistuse saanud ilmikabilised.
(2) Koguduse liikmel on õigus toimetada hädaristimist ja õpetaja loal matust.

TAGASI