4. OSA. VAIMULIK AMET
3. peatükk. Vaimulike ametinõuded ja ordineerimine

§ 56. Üldisi nõudeid

(1) Vaimuliku ameti kandidaat peab olema jumalakartlik kirikuliige, kes oma isikuomaduste ning füüsiliste ja tervislike eelduste poolest on võimeline seda ametit pidama.
(2) Preestriks võib ordineerida isiku, kelle konfirmatsioonist on möödunud vähemalt viis aastat. Diakoniks võib ordineerida isiku, kelle konfirmatsioonist on möödunud vähemalt kolm aastat.TAGASI