4. OSA. VAIMULIK AMET
3. peatükk. Vaimulike ametinõuded ja ordineerimine

§ 58. Vanusepiirangud

(1) Diakoniks võib ordineerida vähemalt 21-aastase isiku.
(2) Preestriks võib ordineerida vähemalt 24-aastase isiku.
(3) Vaimulik võib ametit pidada 65 aasta vanuseks saamiseni, kui tema ametiaega ei ole ettenähtud korras pikendatud.TAGASI