4. OSA. VAIMULIK AMET
3. peatükk. Vaimulike ametinõuded ja ordineerimine

§ 59. Ametistaaþ

(1) Piiskopiks võib ordineerida isiku, kes on teeninud EELK preestrina vähemalt viisteist aastat.
(2) Praostiks võib valida isiku, kes on teeninud EELK preestrina vähemalt seitse aastat. Abipraostiks võib valida isiku, kes on teeninud EELK preestrina vähemalt viis aastat.TAGASI