1. OSA. ÜLDSäTTED

§ 6. Otsuste jõustumine

Kiriku õigusaktid jõustuvad vastuvõtmise hetkest, kui otsuse tegija ei otsusta teisiti või kui kirikuseadus ei määra teist jõustumise tähtaega.

TAGASI