4. OSA. VAIMULIK AMET
3. peatükk. Vaimulike ametinõuded ja ordineerimine

§ 60. Vaimulike ordineerimine

(1) Otsuse preestri- või diakoniameti kandidaadi ordineerimise kohta teeb peapiiskop.
(2) Vaimulikke ordineerib peapiiskop ja peapiiskopi korraldusel piiskop.TAGASI