4. OSA. VAIMULIK AMET
4. peatükk. Peapiiskop ja piiskop

§ 61. Peapiiskopi õigused ja kohustused ülemkarjasena

Peapiiskopil on EELK kõrgeima karjasena:
1) kohustus juhtida EELK-d;
2) kohustus valvata vaimulike ja töötegijate ametipidamise ja kõlbelise elu üle ja olla neile hingekarjaseks;
3) õigus visiteerida kogudusi ja inspekteerida tööalasid;
4) õigus ordineerida nõuetele vastavaid vaimulikke;
5) õigus rakendada kirikukari kirikuseaduses ettenähtud juhtudel;
6) muud põhikirjas ja kirikuseaduses talle antud õigused ja kohustused.TAGASI