4. OSA. VAIMULIK AMET
4. peatükk. Peapiiskop ja piiskop

§ 62. Peapiiskopi ja piiskopi ametisseseadmine

Valitud peapiiskop ja piiskop seatakse ametisse kuue kuu jooksul valimise päevast arvates.TAGASI