4. OSA. VAIMULIK AMET
4. peatükk. Peapiiskop ja piiskop

§ 63. Piiskopi õigused ja kohustused

(1) Piiskopi õigused ja kohustused määrab kindlaks konsistoorium peapiiskopi ettepanekul.
(2) Piiskopil on peapiiskopi asetäitja ja abilisena õigus toimida §-s 61 peapiiskopile antud õigustes konsistooriumi poolt kindlaks määratud piirkonnas või tööalal, kui konsistoorium teda selleks volitab.TAGASI