4. OSA. VAIMULIK AMET
5. peatükk. Praost ja abipraost

§ 64. Praosti ja abipraosti valimine ja ametisse kinnitamine

(1) Praosti kandidaadi esitamise õigus on peapiiskopil, piiskopil või nende esindajal.
(2) Praosti kandidaat peab olema selle praostkonna koguduse õpetaja, mille praostiks ta kandideerib.
(3) Abipraosti kandidaadi esitab praost.
(4) Praosti ja abipraosti valib ametisse praostkonna sinod.
(5) Praosti ja abipraosti kinnitab ametisse konsistoorium.TAGASI