4. OSA. VAIMULIK AMET
5. peatükk. Praost ja abipraost

§ 65. Praosti ametiülesanded

Praosti ametiülesanded on:
1) juhtida ja koordineerida praostkonna tööorganite, vaimulike, töötajate ja koguduste tegevust;
2) täita peapiiskopi ja kiriku juhtimisorganite juhiseid ja otsuseid ning korraldada nende elluviimine praostkonnas;
3) olla praostkonna vaimulikele ja töötegijatele hingekarjaseks;
4) valvata praostkonna vaimulike ja töötegijate ametipidamise ja kõlbelise elu üle;
5) visiteerida ja külastada praostkonna kogudusi;
6) lahendada vaimulike seas ja kogudustes tekkinud arusaamatusi ja väärnähteid;
7) rakendada ettenähtud korras kirikukari;
8) korraldada praostkonna majandustegevust;
9) teostada järelevalvet praostkonna koguduse juhtimisorganite tegevuse üle;
10) muud põhikirjas ja kirikuseaduses temale pandud ülesanded ja kohustused.TAGASI