4. OSA. VAIMULIK AMET
5. peatükk. Praost ja abipraost

§ 66. Praosti õigused

Praostil on ametiülesannete täitmisel õigus:
1) langetada kirikuseaduses ettenähtud pädevuse piires otsuseid praostkonna vaimulike, töötajate ja koguduste tegevuse juhtimisel ja koordineerimisel;
2) jutlustada ja jumalateenistusi pidada igas praostkonna koguduses;
3) kokku kutsuda ja juhatada koguduse täiskogu ja nõukogu koosolekut;
4) keelduda vaimuliku määramisest praostkonna koguduse abiõpetajaks, diakoniks ja praostkonna vikaarvaimulikuks;
5) esitada põhjendatud arvamus praostkonna koguduse õpetaja ametikoha täitmise küsimuses;
6) võtta tööle ja vabastada töölt praostkonna töötajaid;
7) muud põhikirjas ja kirikuseaduses talle antud õigused.TAGASI