4. OSA. VAIMULIK AMET
5. peatükk. Praost ja abipraost

§ 67. Praosti asendamine

Praosti ametiülesannete täitmise või tegevuse peatamise, samuti eemalviibimise ja puhkuse korral täidab praosti ülesandeid abipraost või konsistooriumi poolt määratud praostkonna koguduse õpetaja, teise praostkonna praost või piiskop.TAGASI