4. OSA. VAIMULIK AMET
5. peatükk. Praost ja abipraost

§ 68. Praosti või abipraosti kohusetäitja määramine

(1) Kui praosti ametikohale ei ole võimalik esitada nõuetekohast kandidaati, nimetab konsistoorium kuni üheks aastaks ametisse praosti kohusetäitja või annab praostkonna kindlaks määratud tingimustel hooldada piiskopile või mõnele teisele praostile.
(2) Kui abipraosti ametikohale ei ole võimalik esitada nõuetekohast kandidaati, nimetab konsistoorium praosti ettepanekul kuni üheks aastaks ametisse abipraosti kohusetäitja.TAGASI