4. OSA. VAIMULIK AMET
6. peatükk. Kogudusevaimulikud

§ 69. Koguduse õpetaja

(1) Koguduse õpetaja juhib kogudust ja korraldab koguduse vaimulikku tegevust.
(2) Koguduse õpetaja ülesanne on:
     1) karjasena vaimulikult juhatada ja hoida tema hoolde usaldatud Kristuse karja;
     2) pidada jumalateenistusi ja talitusi;
     3) korraldada muusika-, hingehoiu-, hoolekande-, laste- ja noorsootööd ning misjonitööd;
     4) korraldada koguduse avalikke ja välissuhteid.
(3) Koguduse õpetaja vastutab koguduse jumalateenistusi, talitusi ja liikmeskonda kirjeldavate andmekogude pidamise eest.
(4) Koguduse õpetaja on kohustatud andma praostile, piiskopile, peapiiskopile ja konsistooriumile aru koguduse tegevusest.TAGASI