4. OSA. VAIMULIK AMET
6. peatükk. Kogudusevaimulikud

§ 70. Koguduse abiõpetaja ja diakon

(1) Koguduse abiõpetaja ja diakoni ametikoha loob ja lõpetab koguduse nõukogu koguduse õpetaja ettepanekul ning praosti ja peapiiskopi nõusolekul.
(2) Koguduse abiõpetaja ja diakon täidavad koguduse õpetajalt saadud ülesandeid.TAGASI