4. OSA. VAIMULIK AMET
6. peatükk. Kogudusevaimulikud

§ 71. Resideerimiskohustus

(1) Kogudusevaimulik on kohustatud resideerima teenitava koguduse territooriumil, kui kogudus tagab selleks sobivad tingimused.
(2) Resideerimiskohustusest võib praosti nõusolekul vabastada peapiiskop või piiskop, kui selleks on kaalukaid põhjuseid.TAGASI