4. OSA. VAIMULIK AMET
7. peatükk. Teised vaimulikud

§ 73. Kaplani ametiülesanded, vastutusala ja alluvus

Kaplani ametiülesanded, vastutusala ja alluvuse määrab kindlaks konsistoorium.TAGASI