4. OSA. VAIMULIK AMET
8. peatükk. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine

§ 74. Koguduse õpetaja ametikoha tekkimine ja vabanemine

(1) Koguduse õpetaja ametikoht tekib, kui asutatakse uus kogudus.
(2) Koguduse õpetaja ametikoht vabaneb koguduse õpetaja tegevuse peatamise (välja arvatud § 90 lg 1 p 2 nimetatud juhul), ametist vabastamise, tagandamise ja surma korral.
(3) Koguduse õpetaja surmast teatab koguduse juhatus viivitamatult praostile ja konsistooriumile.TAGASI