4. OSA. VAIMULIK AMET
8. peatükk. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine

§ 75. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine

(1) Vakantne koguduse õpetaja ametikoht tuleb täita kuue kuu jooksul.
(2) Koguduse õpetaja valitakse ametisse koguduse nõukogu poolt.
(3) Kui ükski koguduse õpetaja kandidaat ei osutu valituks või kandidaate ei ole, määrab konsistoorium peapiiskopi ettepanekul koguduse õpetajaks preestri, kes on andnud selleks nõusoleku.TAGASI