4. OSA. VAIMULIK AMET
8. peatükk. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine

§ 76. Koguduse õpetaja ametikoha täitmise väljakuulutamine

(1) Koguduse juhatus esitab konsistooriumile andmed õpetaja töötasu ja elamistingimuste kohta. Koguduse juhatusel ja praostil on õigus esitada oma ettepanekud koguduse õpetaja kandidaadilt eeldatavate kutseoskuste kohta.
(2) Koguduse õpetaja ametikoha täitmise kuulutab välja konsistoorium, määrates kindlaks kandideerimisavalduse esitamise tähtaja ja teatades sellest ajalehes "Eesti Kirik" ja muul sobival viisil.TAGASI