4. OSA. VAIMULIK AMET
8. peatükk. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine

§ 77. Koguduse õpetaja kandidaadi esitamine

(1) Preester, kes soovib kandideerida vakantsele koguduse õpetaja ametikohale, esitab peapiiskopile kirjaliku sooviavalduse ühes nõutavate dokumentidega. Samaaegselt võib kandideerida vaid ühele koguduse õpetaja ametikohale.
(2) Kandideerimisloa andmise või sellest keeldumise otsustab peapiiskop pärast nõupidamist selle praostkonna praostiga, millesse kuuluva koguduse õpetaja ametikohta täidetakse.
(3) Juhul kui peapiiskop ei anna kandideerimisluba ühelegi sooviavaldajale, võib ta seada kandidaadina üles preestri, kes on andnud oma nõusoleku.
(4) Koguduse õpetaja kandidaadi või kandidaadid esitab koguduse nõukogule peapiiskop.
(5) Kandidaadil on õigus enne valimisi osaleda ühel koguduse nõukogu koosolekul enda tutvustamiseks.TAGASI