4. OSA. VAIMULIK AMET
8. peatükk. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine

§ 78. Koguduse nõukogu kokkukutsumine ja juhatamine

(1) Koguduse nõukogu koosoleku koguduse õpetaja valimiseks kutsub kokku ja seda juhatab praost. Kandidaat ei tohi nõukogu koosolekust osa võtta.
(2) Koguduse õpetaja valimistel osutub valituks kandidaat, kes saab üle poole hääletamisest osavõtnute häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse samal koosolekul teine hääletusvoor, milles jäävad kandideerima esimeses voorus kaks kõige enam hääli saanud kandidaati. Teises hääletusvoorus osutub valituks see, kes saab rohkem hääli. Võrdse häälte arvu korral osutub valituks ametistaaþilt vanem.TAGASI