4. OSA. VAIMULIK AMET
8. peatükk. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine

§ 79. Koguduse õpetaja ametisse kinnitamine

(1) Koguduse õpetaja kinnitab ametisse konsistoorium.
(2) Koguduse õpetaja astub ametisse alates kinnitamise hetkest, kui asjakohases otsuses ei ole märgitud teisiti.TAGASI