4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 84. Koguduse õpetaja ametist vabastamine

Koguduse õpetaja ametist vabastamise otsustab konsistoorium:
1) kui õpetaja on kinnitatud teise koguduse õpetajaks;
2) õpetaja isikliku sooviavalduse alusel;
3) koguduse täiskogu ettepanekul, kui selle poolt hääletab kaks kolmandikku kohalolevatest täiskogu liikmetest;
4) reservi arvamise, ametist tagandamise ja vaimulike nimekirjast kustutamise korral.TAGASI