4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 86. EELK ja praostkonna vikaarvaimuliku ametisse määramine ja ametist vabastamine

(1) EELK vikaarõpetaja ja vikaardiakoni määrab ametisse ja vabastab ametist peapiiskopi ettepanekul konsistoorium.
(2) Praostkonna vikaarõpetaja ja vikaardiakoni määrab ametisse ja vabastab ametist praosti ettepanekul konsistoorium.TAGASI