4. OSA. VAIMULIK AMET
9. peatükk. Ametisse määramine ja ametist vabastamine

§ 88. Ametiaja pikendamine

(1) Kirikukogu võib konsistooriumi ettepanekul pikendada peapiiskopi või piiskopi ametiaega kuni 70-aastaseks saamiseni.
(2) Konsistoorium võib koguduse nõukogu ettepanekul ja peapiiskopi nõusolekul pikendada kogudusevaimuliku ametiaega kuni 70-aastaseks saamiseni. Alates 70. eluaastast võib ametiaega pikendada ühe aasta kaupa.TAGASI