2. OSA. SõNA JA SAKRAMENT: KIRIKU LITURGIA
2. peatükk. Jumalateenistus

§ 9. Jumalateenistuse pidamine

(1) Jumalateenistuse pidajaks on piiskop või preester. Ettenähtud juhtudel ja asjakohaste piirangutega võib jumalateenistust pidada diakon või ilmik.
(2) Jumalateenistust peetakse kirikukogu heakskiidetud käsiraamatu või piiskopliku nõukogu kehtestatud korra järgi.
(3) Kirikuaasta korraliste jumalateenistuste piiblilugemised (lektsioonid) sätestatakse käsiraamatus ja kirikukalendris. Piiskopil ja preestril on õigus erijuhtumil jumalateenistuse lektsioone kindlaks määrata. Lektsioonide lugemiseks kasutatakse kirikukogu heakskiidetud piiblitõlget.
(4) Kuulutus jumalateenistusel peab olema kooskõlas EELK õpetusega.
(5) Jumalateenistusel kasutatakse ühiseks koguduselauluks kirikukogu heakskiidetud lauluraamatut ja piiskopliku nõukogu poolt kasutamiseks lubatud muid laulukogumikke. Jumalateenistusel kasutatav muusika peab olema kooskõlas kiriku usu ja õpetusega.
(6) Jumalateenistuse korrakohase pidamise eest vastutab koguduse õpetaja või vastava tööala vaimulik.
(7) Korraline jumalateenistus on avalik.

TAGASI