5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE
1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 99. Kirikukogu kokkukutsumine

(1) Kirikukogu kutsub kokku peapiiskop või piiskop.
(2) Kirikukogu on otsustusvõimeline, kui ta on korrakohaselt kokku kutsutud ja kui kohal on vähemalt kolm viiendikku tema liikmetest.TAGASI