« tagasi


Luterlaste ja õigeusklike esimesed ametlikud kõnelused Eestis

Eile kohtusid Eesti Apostliku Õigeusu Kirik (EAÕK) ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik esimeseks ametlikuks õpetuskõneluseks EAÕK keskuses Tallinnas. Kirikuid esindanud töörühmi juhtisid metropoliit Stefanos ja peapiiskop Andres Põder.

Tööpäev algas hommikupalvusega, mille järel käsitleti teoloogilistes ettekannetes ja ühises arutelus teemat „Kristus kui Kiriku alus”. EAÕK poolt pidas ettekande prof dr arhimandriit Grigorios Papathomas, EELK poolse ühisettekande pidasid prof dr Randar Tasmuth ja dr Arne Hiob.

EAÕK ja EELK kõneluste sissejuhatus toimus möödunud aasta detsembris, kui töörühmad said kokku EELK Usuteaduse Instituudis. Toona lepiti kokku, et kõnelused toimuvad edaspidi kaks korda aastas. Ülestõusmispühade järgsel ajal kohtutakse põhimõttelisemate õpetusküsimuste arutamiseks ja advendiaja kohtumisel on tähelepanu all sotsiaaleetilised ning praktilist koguduseelu ja vaimulikku teenimist puudutavad teemad.

Eile sisuliselt käivitunud kõneluste näol on tegemist esimeste ametlike kõnelustega luterlaste ja õigeusklike vahel Eesti ajaloos.

Anne Burghardt
EELK-poolse oikumeenilise töörühma sekretär
e-post: anne.burghardt@eelk.ee

19.04.2007

« tagasi