« tagasi


JäTKUSID EELK JA EAÕK KõNELUSED

29. jaanuaril 2010 toimus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku delegatsioonide järjekordne kohtumine ühist huvi pakkuvate teoloogiliste ja praktilise kirikuelu küsimuste arutamiseks. Delegatsioone juhtisid peapiiskop Andres Põder ja metropoliit Stefanus, kes oli ka kohtumise võõrustajaks.

Teemal „Euharistia ja jumalateenistus” pidasid ettekande õp Thomas-Andreas Põder ja isa Jacob Khalil Liibanonist. Läbirääkimiste käigus tõdeti kirikute seisukohtade sarnasust ning peeti õigeks koostada seda väljendav ühisdokument.

Ülempreester Mattias Palli esitas luteri-õigeusu segaabielude ühise laulatuskorra kontseptsiooni, mis leidis heakskiitu ja mille põhjal otsustati välja töötada konkreetne eelnõu. Mõlemat dokumenti käsitletakse delegatsioonide järgmisel kohtumisel 2011. aasta algul.

EELK Konsistoorium
e-post: konsistoorium@eelk.ee
tel 627 7350

01.02.2010

« tagasi