« tagasi


PORVOO KIRIKUOSADUS PIDAS TALLINNAS MõTTETALGUID

Tallinnas, Usuteaduse Instituudi ruumides toimus 20.-23. veebruarini Porvoo kirikuosaduse konsultatsioon teemal „Kirikud vastamas konfliktile“.

Mõttetalgutele kogunesid Euroopa anglikaani ja Põhjamaade ning Balti luterlike kirikute esindajad, nende seas rida piiskoppe. Konsultatsioon algas pühapäeval jumalateenistusega Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus, kus kogunenud delegaate tervitas EELK nimel piiskop Einar Soone. Jumalateenistust juhtis Islandi luterliku kiriku piiskop Karl Sigurbjörnsson ja jutlustas anglikaani piiskop Trevor Williams Iirimaalt. Mõttetalgute eesmärgiks oli analüüsida kirikute ees väljakutsena seisvate konfliktide lahendamise võimalust. Plenaaristungitel ja töörühmades leidsid käsitlemist nii poliitilised, sotsiaalsed, isikutevahelised kui ka teoloogilised konfliktid. Näiteid konflikti lahendamisest toodi esile Põhja-Iirimaa, Sri Lanka kui ka mandri-Euroopa erinevate kirikute kogemustest.

Porvoo osaduskonna kirikud on tõsiselt silmitsi seismas ka konfliktidega, mis mitte ainult ei erista kirikuid omavahel, vaid kulgevad ka läbi kirikute seest. Olgu siin näitena toodud eriarvamused naispiiskoppide pühitsemise või homoseksuaalsete inimeste kooselu õnnistamise osas kiriku poolt.

Olulise panuse konsultatsiooni õnnestumiseks andsid muuhulgas Sri Lanka anglikaani piiskopi Duleep de Chickera piiblitunnid ja professor Tõnu Lehtsaare ettekanne religioonipsühholoogia vaatenurgast.

EELK delegaadid konsultatsioonil olid Gustav Piir, Arho Tuhkru ja Tauno Teder.

Mõttetalgud päädisid ühise jumalateenistusega Tallinna Pühavaimu kirikus, mida juhatas peapiiskop Andres Põder.


Tauno Teder
EELK Konsistoorium
e-post: tauno.teder@eelk.ee
tel 627 7350

25.02.2011 12:35

« tagasi