« tagasi


EELK USUTEADUSE INSTITUUT AVAS TAAS OMA UKSED

Eesti vanimal erakõrgkoolil, 1946. aastal asutatud EELK Usuteaduse Instituudil oli 8. veebruaril pidulik päev. Algusega kell 11 toimus Püha Vaimu kirikus jumalateenistus ning kell 13 instituudi hoones aktus. Korraga lõpetas õppe ning sai diplomi 24 teoloogiat ja sellega piirnevaid aineid lõpetanud endist üliõpilast. Enamus neist olid magistriõppe üliõpilased, sealhulgas ka värsked kristliku kultuuriloo eriala magistrid.

Sellel aastal leidis aset erakorraline kesktalvine vastuvõtt ning seetõttu võeti samal aktusel instituuti õppima 8 usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe üliõpilast.

EELK Usuteaduse Instituut on alanud aastast rakenduskõrgkool, see tulenes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Hindamisnõukogu otsusest mitte anda EELK Usuteaduse Instituudile usuteaduse õppekavagrupis doktoriõppes õigus õpet läbi viia.

Suvine EELK Kirikukogu otsustas kõrgkooli reorganiseerida rakenduskõrgkooliks ning taotleda uut koolitusluba. Instituut sai õppekavadele 2012. a alates  riikliku atesteeringu 3 aastaks.

Rakenduskõrgkooli seaduse järgi annab rakenduskõrgkool rakenduskõrgharidusõpet ning võib toimuda magistriõpe ja õpe keskhariduse baasil läbiviidava kutsekeskhariduse õppekava järgi.


EELK Konsistoorium
e-post: Arho.Tuhkru@eelk.ee
tel 6277350

08.02.2012 16:43

« tagasi