« tagasi


BALTI PIISKOPPIDE KONVERENTSIL ARUTATI NII REGIOONI KUI LUTERLIKU MAAILMALIIDU KüSIMUSI

Pildil olijad vt artikli lõpus

Balti piiskoppide konverentsi korrapärane kohtumine oli seekord 26.-27. aprillil Riias. Kahepäevase kohtumise rõhuasetus oli seotud Balti ja Venemaa luterlike kirikujuhtide ja Luterliku Maailmaliidu (LML) peasekretär Martin Junge ja asepresident Tamaœ Fabiny ühise nõupidamisega.

Balti piiskoppide kohtumisel osalesid EELK delegatsiooni koosseisus peapiiskop Andres Põder, kantsler Urmas Viilma ja assessor Tiit Salumäe. Läti kirikut esindasid peapiiskop Janis Vanags ning piiskopid Pavils Bruvers ja Einars Alpe ning Leedu kiriku poolt piiskop Mindaugas Sabutis.

Seekordsel kohtumisel osales ka Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Aarre Kuukauppi ja Venemaa Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja piiskop Dietrich Brauer. Kuna eestlastel ja lätlastel on mitmeid piiriüleseid kogudusi Venemaal, siis abi nende koguduste teenimisel ja vaimulike vastuvõtmisel on just osutanud luterlikud kirikud Venemaal. Kohtumisel arutati koos piiskop Aarre Kuukauppi ja piiskop Dietrich Braueriga kirikute tänast seisu ning võimalikke tulevikumuutusi ja edaspidiseid samme, kuidas omavahelist koostööd parendada.

Traditsiooniliselt andsid kirikute esindajad ülevaate konsultatsioonidevahelisel ajal erinevates kirikutes toimunust. EELK peapiiskop tõstis kohtumisel esile EELK ja E.E.L.K ühinemise, Usuteaduse Instituudi reformimise eraülikoolist rakenduskõrgkooliks, EELK arengukava muudatuste paketi vastuvõtmist kirikukogul ja esimese luterliku üldhariduskooli, Tallinna Toomkooli asutamise.

Läti kiriku peapiiskop Janis Vanags kõneles muudatustest Läti kirikus, mis olid tingitud majandusraskustest, sealhulgas Luteri Akadeemia hoone müügi ja peapiiskopi kantselei kolimise konsistooriumiga samasse hoonesse. Luteri Akadeemia on läbimas akrediteerimisprotsessi ja osa õppekavu on juba riiklikult tunnustatud, osa mitte.

Leedu kiriku piiskop Sabutis tõdes, et nii väikeses kirikus, kui seda on Leedu luterlik kirik, ei ole midagi nii suurt toimunud kui Eestis või Lätis. Küll aga tõstis ta esile lastetöö aktiivsust ja nimetas, et kiriku korraldatud lastepäeval osales üle 400 lapse, mis katoliiklikus Leedus, kus luteri kirik on mängimas marginaalset rolli, on väga hea saavutus.

Balti piiskoppide kohtumispäeva teisel poolel liitus kirikujuhtide ringiga Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge, kes tutvus Läti kiriku igapäevatöö ja väljakutsetega.

Balti piiskopid tegid põgusa ülevaate oma kirikutest ja olulisematest väljakutsetest. Junge tundis eriliselt huvi EELK ja E.E.L.K. ühinemise vastu ning esitas sellega seoses rida täpsustavaid küsimusi. Ta tõdes, et LML sooviks on EELK osalemine jätkuvalt ka Põhja-Ameerika regioonis, kuhu seni on kuulunud E.E.L.K. Peapiiskop Põder kinnitas, et see on ka EELK huvi, et meie eksiilis elavad rahvuskaaslased oleksid kaasatud ka rahvusvahelistesse partnerlussuhetesse LML-ga.

Teisel päeval keskendusid Balti ja Venemaa kirikujuhid ning LML esindajad reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamisega seotud küsimustele. Kirikud andsid ülevaate oma planeeritavatest üritustest ning projektidest. Küsimuse all oli ka reformatsiooni aastapäeva tähistamine koos katoliiklastega ning LML peasekretär andis ülevaate, kuidas on koostöö katoliku kiriku ja Vatikaniga selles osas kulgenud. Ta kinnitas, et paljud asjad on veel idee tasandil, kuid loodetakse siiski jõuda teatud ühiste arusaamade ja hinnanguteni, mida ühiselt 2017. aastal võiks deklareerida. 

Ühisel nõupidamisel käidi läbi ka kahe nädala pärast Tšehhis, Ostrovas toimuva LML Euroopa regioonide ühisel konsultatsioonil kõne alla tulevad teemad ning kirikute seisukohad neis küsimustes. Arutelul osales LML Euroopa osakonna referent Eva-Sibylle Vogel-Mfato.

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et kohtumine toimus vastastikuses sõbralikus ja vennalikus õhkkonnas ning osaduses. Peasekretär Junge kinnitas korduvalt, et tema eesmärgiks on LML kui osaduskonna kooshoidmine hoolimata erimeelsustest, mis on viimasel aastakümnel tekkinud just erinevatest arusaamadest. Ta pidas osaduskonnas esinevaid erinevusi rikkuseks, mitte puudusteks.

PILDIL vasakult: Daugavpilsi piiskop Einārs Alpe; piiskop Dietrich Brauer; EELK asessor Tiit Salumäe; EELK peapiiskop Andres Põder; EELK kantsler Urmas Viilma; Soome luterlikust kirikust dr Risto Cantell; LML Euroopa osakonna referent Eva-Sibylle Vogel-Mfato; Ingeri piiskop Aarre Kuukauppi; LML asepresident ja Ungari kiriku piiskop Tamaś Fabiny; Leedu piiskop Mindaugas Sabutis; LML peasekretär Martin Junge; Läti peapiiskop Janis Vanags; Liepāja piiskop Pāvils Brūvers


Arho Tuhkru
e-post: arho.tuhkru@eelk.ee

02.05.2012 10:44

« tagasi