« tagasi


TARTUS TOIMUB 26.-30. SEPTEMBRINI XII SOOME-UGRI VAIMULIKE KONVERENTS

Avajumalateenistusega Tartu Ülikooli-Jaani kirikus kolmapäeval, 26. septembril kl 18 algab XII soome-ugri vaimulike konverents.

Konverentsi peamiseks toimumiskohaks on Tartu Pauluse kiriku vastavatud ja -pühitsetud krüptisaal. Kavas on ka kohtumised Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi teadusdirektori dr Lea Leppikuga, filosoofiateaduskonna uurali keelte ja hungaroloogia dotsendi dr Tõnu Seilenthaliga ning usuteaduskonna dekaani prof dr Riho Altnurmega.

Seekordne kokkusaamine on juubelihõnguline, sest 75 aastat tagasi, 1937. aastal toimus esimene soome-ugri vaimulike konverents Ungaris Budapestis. Konverentsi korraldajamaad ongi olnud peamiselt Ungari, Soome ja Eesti. Soome-ugri vaimulike koostöö on läbi aegade olnud EELKle oluline nii rahvusvahelise sidemena kui ühtekuuluvustunde säilitajana.

Pühapäevani kestvas konverentsis annavad ülevaate oma kirikute elust nii Eesti, Soome, Ungari, Ingeri kui ka Transilvaania ungarikeelse luterliku kiriku esindajad.  Lähtudes konverentsi pealkirjast „Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti – kiriku missioon muutuvas maailmas“, arutavad 90 delegaati, millised on rahvuskirikute erinevused ning sarnasused emakeelses jumalateenistuses ajaloolist pärandit silmas pidades. Kas on olemas soome-ugrilik eripära oma rahva teenimises ja kuidas oma identiteeti hoida. Vaimulike emakeelse teenimise kogemused, mis ühendavad nii ingerlast, mordvalast, soomlast, ungarlast kui eestlast, saavad aidata ka neid soome-ugri rahvaid, kellel pole oma emakeelset kirikut.

29.-30. septembrini külastavad 60 välisdelegaati erinevaid EELK kogudusi, et teenida pühapäevastel jumalateenistustel.


Arho Tuhkru
e-post: Arho.Tuhkru@eelk.ee
tel 6277350

Vaata: XII Soome-ugri vaimulike konverents 2012 (programm).doc

25.09.2012 10:54

« tagasi